Mitas 460/70 x 24 TI-22 radial tyres on 8 stud rims

Mitas 460/70 x 24 TI-22 radial tyres

£500 each plus vat

rims in stock