Mitas 540/65 x 28 AC 65 tyres

Mitas 540/65 x 28 AC 65 tyres,

new take offs,

£550 each  plus vat.